I 1956 ble Arnljot Kjeldaas ansatt som organist i Ski. Han var da en anerkjent musiker, dirigent, organist og komponist. Han bosatte seg på Langhus og ble boende der fram til sin død i 1997.

Unge år
Gunnar Arnljot Kjeldaas ble født i Halden 22.januar 1916. Faren, som også het Gunnar, var en kjent organist og komponist. I 1919, da Gunnar Arnljot var tre år gammel, flyttet familien til Holmestrand. Faren jobbet som lærer og organist der fram til 1926. Da ble han ansatt på Jar i Bærum og familien flyttet dit.

Gunnar Arnljot valgte å gå i farens fotspor og blei etter hvert både lærer og organist, han også. Han studerte ved Musikkonservatoriet i Oslo i perioden 1935-41. I 1939 debuterte han som organist i Vår Frelsers kirke i Oslo og høstet svært gode kritikker. Året etter tok han organisteksamen og i 1941 avla han skolesanglærereksamen.

I barndommen blei Gunnar Arnljot kalt Vesle-Gunnar, men etter hvert som han vokste til blei dette kallenavnet unaturlig. For at han ikke skulle forveksles med sin far, som jo hadde samme fornavn og samme yrke, valgte han å ta bort fornavnet Gunnar og bare kalle seg Arnljot Kjeldaas.

I 1940 jobbet Kjeldaas en tid på Kino-paleet i Oslo. Der spilte han kinoorgel i 10 minutter før filmene skulle vises. Seinere under krigen, fra 1942-44, jobbet han som organist på Hønefoss. Like etter krigen, i 1945-46, jobbet han som musikkritiker i Arbeiderbladet. Han vendte også tilbake til kinoen igjen. Denne ganger ledet han et orkester på 30 mann som opptrådte i forkant av en del av kinoforestillingene på Colosseum kino.

16.juni 1946 giftet Arnljot seg med Ingeborg Mørtvedt som var jordmor på Gran. Paret fikk etter hvert tre barn. Samme år flyttet ekteparet Kjeldaas til Rjukan. Arnljot jobbet som organist der i ti-elleve år, fram til 1956.

Under landssangerstevnet i Bergen sommeren 1956 høstet Kjeldaas stor heder som dirigent. Han dirigerte Telemark Manssangerforbunds store felleskor med 100 medlemmer under en kirkekonsert. Så vakkert sang de at både sangere og publikum hadde tårer i øynene etter konserten. Kjeldaas selv beskrev opplevelsen som «himmelsk gripende.» (Asker og Bærums budstikke 18.juni 1956)

Til Ski
I 1956 blei Kjeldaas ansatt som organist i Ski. Familien bosatte seg på Langhus og Arnljot blei boende der resten av livet. Han jobbet som organist fram til 1963. Da byttet han beite og blei han musikklærer ved Ski gymnas og deretter ved Ski ungdomsskole. Her jobbet han til han gikk av med pensjon i 1983. I tillegg til musikklærerjobben var Kjeldaas også mye brukt som dirigent

Arnljot Kjeldaas døde palmesøndag 23.mars 1997. Han blei 81 år gammel.

Komponisten
Da Arnljot Kjeldaas døde i 1997 omfattet opuslisten hans over 300 verker. Dette var verker som han hadde jobbet med parallelt med organistjobbene opp gjennom årene. Den omfattet en rekke stykker for orgel og klaver, sanger, korverk, og sonater for fiolin, bratsj, cello og klaver, samt flere marsjer for janitsjarkorps.

Kjeldaas fikk flere stipender. Han blei blant annet tildelt Statens komponiststipend både i 1943 og 1949. Han studerte hos flere kjente norske komponister som Ludvig Irgens-Jensen og Bjarne Brustad. Han reiste også til Frankrike og studerte hos den kjente komponisten Jean Rivier som var professor ved Conservatoire de Paris.

I 1963 ble Kjeldaas intervjuet av Musikkens Verden. I intervjuet trekker han fram Schumann, Bartók, Honegger, Britten og nettopp omtalte Jean Rivier som de som har hatt størst betydning for hans utvikling som komponist. Om komposisjonene sine sier han: «Mine verker må spilles slik jeg har nedtegnet dem i notesproget og de får tale for seg selv. For øvrig er jeg fullstendig imot enhver form for musikk som det er gått ‘mote’ i å lage. Musikken må komme fra hjertet, derved vil også komposisjonene bli preget av ens egen personlighet uansett i hvilket tonesprog de er skrevet.» (Musikkens Verden 1963, rubrikk 1554)

Bildet
På bildet ser vi Kjeldaas som spiller piano sammen med Hans Solum. Kjeldaas sitter nærmest fotografen. Bildet er tatt i anledning Ski mannskors 55-årsjubileum 31.mars 1976.

Foto:
Arnljot Kjeldaas og Hans Solum spiller piano, 31.mars 1976.
Fotonummer SKIB 001 017
Fotograf: ukjent.
Bildet er en del av arkiv P-1050: Ski mannskor

Trykte kilder:
Aftenposten, følgende utgaver: 15.juni 1945, 6.april 1997
Asker og Bærums budstikke, følgende utgaver: 29.mars 1939, 8.januar 1941, 18.juni 1956.
Cappelens musikkleksikon, bind 4, Cappelen, Oslo 1979.
Dagbladet 17.mars 1939.
Musikkens verden, Musikkens verden forlag, Oslo 1963.
Norsk musikkhistorie, Minileksikon, Aschehoug, Oslo 1999:
Ringerike Blad 17.september 1942.
Studentene fra 1935, Bokkomiteen for studentene fra 1935, Oslo 1960.
Telemarksavisa 22.januar 1996.

Nettkilder:
Store Norske Leksikon: https://snl.no/Arnljot_Kjeldaas
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Rivier