Nasjonal Kjeksindustri AS
Nasjonal Kjeksindustri startet trolig opp i Ski i 1925 og var bare i drift noen få år fram til 1931. Da brant fabrikkbygningen ned og blei ikke gjenoppbygd.

Bildet
På bildet ser vi åtte kvinner som jobbet på fabrikken i 1926. Fra venstre ser vi: Ingeborg Torstad, Mimi Mathiesen, Anna Solli, Elly Andersen, Maja Poulsen, Magnhild Pedersen, en ukjent og Dagny Hansen. 

Fabrikken
Kjeksfabrikken lå ved søndre del av Jernbaneveien i Ski sentrum, omtrent der vi finner blokka ved krysset Jernbaneveien – Sanderveien i dag. På bildet skimter vi fabrikkbygningen bak arbeiderne.  

Firmaet blei meldt inn til firmaregisteret 12.mai 1927, men var trolig i drift i et par år før dette. Dateringen av bildet tyder i det minste på at det var drift der sommeren 1926. I styret for fabrikken satt trelasthandler Andreas Norum, bokhandler Johan Martens og August Petersen. Petersen var disponent og sto for den daglige driften av fabrikken. 

Ifølge en beregning foretatt av Arbeidernes faglige landsorganisasjon i 1929, var det da 24 ansatte ved fabrikken. 21 av disse var fagorganiserte. De jobbet 48 timer i uka. Kvinnene tjente mellom 17 og 20 kr i uka mens mennene tjente 22-25 kr. De ansatte hadde også rett på sju feriedager i året.  

Brannen
Lørdag 7.februar 1931, rundt kl.2 om ettermiddagen, brøt det ut brann i kjeksfabrikken. Brannen startet på loftet og spredte seg fort til hele bygningen. Folk styrtet til fra nabolaget for å hjelpe til med slukkingen, men måtte konsentrere seg om å redde uthuset like ved. Fabrikken var allerede overtent. I løpet av en times tid var fabrikken nedbrent. 

Årsaken til brannen var antakelig pipebrann. Både disponent Petersen som bodde i Oslo, og arbeiderne ved fabrikken, hadde reist hjem for dagen så bygningen sto tom. Dermed tok det nok noe tid før brannen blei oppdaget. Det var faktisk lokomotivføreren i et damplokomotiv som først varslet om brannen ved å tute kraftig med fløyta for å gjøre folk oppmerksomme på faren.  

Kjeksfabrikker var ofte utsatt for brann. Ovnene blei fyrt med ved og alt melstøvet kombinert med varme, utgjorde en stor brannfare. Skibyen hadde dessuten ikke utbygd et eget brannvern tidlig på 1930-tallet. Dette kom først i 1938.  

En tid blei det spekulert i om fabrikken skulle gjenoppbygges, gjerne i mur, men dette blei det aldri noe av. Firmaet Norsk Kjeksindustri AS blei oppløst i mai 1931. 

Foto:
Ansatte ved kjeksfabrikken, sommeren 1926.
Fotonummer: SKIH 055 003
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: May Britt Eldor
Bildet er samlet inn av Ski Historielag. 

Trykte kilder:
Amundsen, Kari: “Sætrekjeks – fra luksusføde til hverdagsmat” i Follominne, årbok 2000, Follo historielag, 2000.
Arbeiderbladet 9.februar 1931.
Handelsregistre for kongeriket Norge, 1927 og 1931.
Morgenbladet 9.februar 1931.
Østlandets Blad, følgende utgaver: 7., 9. og 10.februar 1931, 4.mai 1931. 7.april 1938. 

Digitale kilder:
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark): https://www.arbark.no/eldok/LO1929_1.pdf