Tirsdag 21.november 1939 ble Skimts hytte på Bogerkollen innviet med en liten fest. Bildet er antakelig tatt i forbindelse med dette arrangementet. Til venstre for peisen sitter Rudolf Mørch (med pipe) og formann i Skimt, Carl Pedersen (vanligvis kalt “Calle P.”). Bak disse står trolig Gunnar Gundersen. Til høyre for peisen står Finn Hemsen. Foran ham sitter Odd Gangnæs (med pipe) og Sven Boger.

Leieavtalen
Hytta på Bogerkollen var ikke Skimts eiendom. De leide den av Sven Boger. Selve leieavtalen ble inngått en måneds tid tidligere. Av den framgår det at Skimt skulle betale 600 kr i året for leie av hytta med inventar, inklusiv 2 ½ favn ved. Skimt hadde opprinnelig hatt planer om å kjøpe hytta, men fant prisen som ble forlangt noe stiv. De fikk imidlertid med i kontrakten at hytta kunne kjøpes innen utgangen av februar 1940 for 10.000 kr – et kjøp som aldri ble realisert.

Åpningsfesten
Hytta i Bogerkollen ble utstyrt med egen hyttebok. På første side i denne kan vi lese om innvielsen: “Tirsdag 21/11 1939 innviet Skimt hytta med en enkel festlighet. I den anledning var Treningsnevndens formann Halvor Arnesen og medlem Sigmund Ruud kommet. De fremviste Skiforbundets treningsfilmer med foredrag. Disse blev overvært av godt og vel 100 medlemmer og foredragsholderne tilslutes med voldsomme bifald. Efterpå var det servering med pølser etc og stemningen sto høit i taket. Sven Boger var så velvillig å utlåne sin radiogramofon og dansen gik livlig. Ved 1-tiden drog man hjem og alle var enig i at hytta hadde fått en værdig innvielse.” Referatet var signert formann C. Pedersen. Ved samme anledning ble for øvrig Gjedsjø IL innlemmet i klubben og Sven Boger trådte inn i styret som deres representant.

En kort historie
Hytta ble flittig benyttet, spesielt på vinterstid, både i 1940 og et stykke ut i 1941. Besøket på sommeren og høsten 1940 var imidlertid sparsomt. Leieforholdet skulle vise seg å bli heller kortvarig. Krigen medførte at Skimt fikk vansker med å opprettholde ordinær drift og mye av de vanlige inntektene bortfalt. Utpå våren i 1941 begynte idrettslaget å ligge etter med husleia. Etter en vennskapelig overenskomst med eieren, ble de løst fra leiekontrakten fra 1.mai 1941. Skimt sto dermed uten hytte og det skulle gå bortimot 20 år før de fikk skaffet seg en ny.

Glimt fra hytteprotokollen
Medlemmene i idrettslaget hadde stor glede av hytta den korte tiden de leide den. Hyggen ved den varme peisen etter en skitur i minusgrader blir hyppig trukket fram som særdeles positiv. 15.desember 1939 skriver ei som kaller seg Husmora på hytta: “Ja, så sitter jeg her igjen da. Det knitrer på peisen, men hutte–tu hvor kaldt er. I kveld skal det jammen bli en fin tur hjemover i måneskinn, synd at ‘n ikke er med.” 3.februar 1940 var imidlertid peisen ikke like trivelig. Da kan vi lese følgende: ”Vi er nu samlet en del ungdom her på hytta. En av jentene har med sig gramofonplater, så nå går dansen lystig. På peisen knitrer og brenner det, men den er nok ikke i riktig godt humør, for det ryker litt her.” Vi finner også spor av krigens redsler i hytteboka. 11.april 1940 har I. Baltzersen skrevet: “Takk for rolig natt efter panikkflukten fra Oslo 11/4.”

En hytte trenger selvsagt tilsyn – særlig når den blir brukt av mange. Formann i Skimt, Carl Pedersen, var ofte på Bogerkollen og så til hytta. Et lengre innlegg i hytteprotokollen 16.februar 1941 viser at dette blei satt pris på av medlemmene: “Vi har hatt en strålende flott dag her i dag. Været riktignok ikke prima, men hyggen innendørs oppveier slikt. Klubbens første renn blev avviklet i dag og deltagelsen fin – riktignok blev det et dårlig resultat for undertegnede, men jeg sier som de gamle latinere: “mens sano in corpore sano”, og trøster mig med at jeg har fått litt mosjon og frisk luft. Så på hytta hvor onkel Calle P. og Ragnhild har kaffen ferdig. Nils Otterness, Oskar Mamen og jeg dro efter langrennet på en tur over til Vik i Enebakk. Svinestek og surkål, kaffe og bløtkaker. Så igjen tilbake til hytta, hvor vi igjen lunker på ‘n “Lars.” Til slutt en takk til Calle P., for at han vil ofre hver eneste søndag på oss som liker å sporte litt om søndagen. Som formann og hyttepappa er han for Skimt uerstattelig.” Bjørn Høyem-Johansen.

Nazistene overtar
Carl Pedersen skulle likevel bli erstattet, men ikke som hyttepappa. Som nevnt, ble avtalen med Sven Boger avsluttet 1.mai 1941. Carl Pedersen hadde da nettopp gått av som formann og blitt erstattet av Wilhelm Klose. Det hører med til historien at Skimt gikk inn i svært vanskelige tider. Klose ble avsatt av de nye styresmaktene 7.juni 1941. I stedet plasserte de inn en av sine egne som ny formann i klubben. Samme høst ble Skimt sammenslått med Ski IL – en sammenslåing som varte til krigens slutt.

En siste tur på hytta
Skimt benyttet hytta en siste gang, noen få år etter krigen. 1.februar 1948 ser vi i hytteprotokollen at de får låne den av den nye eieren, C. Frogner. Foranledningen for lånet var at klubben skulle arrangere et merkerenn. I rennet deltok 18 menn og to damer. Samtlige klarte merkekravene. En hilsen i hytteprotokollen fra Randi Slagstad, viser at hytta har vært savnet: “It’s been a long, long time…”, skriver hun.

Foto:
Åpningen av Skimts hytte på Bogerkollen, 1939.
Fotonummer: SKIH 049 024
Fotograf: Atelier Skarpmoen
Giver av bildet: Kjell Hope
Bildet er samlet inn av Ski Historielag

Arkivkilder:
Arkiv P-1066: Skimt.