Det er i år 100 år siden Den norske møbelfabrikk ble flyttet til Ski. Fabrikken holdt til ved Holteveien på vestsida av jernbanesporet, ikke langt fra Ski stasjon.

Bildet
På bildet ser vi foran fra venstre: Andreas Arnesen, Weissvogel (fornavn ukjent), Ole Gulliksen, Kristian Hansen, disponent Paul Gerhardt Høyer, disponent Hans Andreas Sleipnæs, Gundersen (fornavn ukjent), en person som ble kalt «Drammenser’n» og en som ble kalt «Finnen.» Den siste er ukjent. Bak fra venstre: Ole Landsrud, Martin Håland, Edvard Mathisen, Harald Paulsen, Johannes Mathisen, Carl Christoffersen, Asbjørn Hammervold, Marius Moe og tre ukjente. Hunden het for øvrig King.

Gründeren fra nord
Den norske møbelfabrikk ble stiftet i 1902 i Kristiania av Hans Andreas Sleipnæs. Sleipnæs var født på Rødøy i Nordland 14.februar 1869. Etter fullført skolegang var han med på vinterfiske på Helgelandskysten, men det var ikke fisker den unge mannen hadde tenkt å bli. Han hadde sine interesser innenfor snekkerfaget. Han flyttet derfor til Bodø for å lære mer. Der gikk han i snekkerlære i fire år.

I 1890, 21 år gammel, flyttet han sørover til Kristiania. Der jobbet han som snekkersvenn i et par år. Han jobbet også et års tid ved Skadbo jernbanevognfabrikk. I 1893 eller 1894 (kildene spriker litt her) løste han borgerbrev som snekkermester i Kristiania.

21.april 1893 giftet Hans Andreas seg med Anna Bang. Hun var også fra Rødøy. Paret fikk etter hvert ni barn, fem sønner og fire døtre.

Etter å ha løst borgerbrev i Kristiania, kunne Sleipnæs starte sin egen næringsvirksomhet. Sommeren 1897 stifter han Aktieselskabet Møbelforretningen Valhalla i samarbeid med fabrikkeier Øgestenius Kjos. Virksomheten skulle ikke bare selge møbler, men også stå for produksjon.

Vi vet ikke så mye om dette samarbeidsprosjektet, men da Sleipnæs fylte 75 år i 1944, skrev Aftenposten en liten omtale av jubilanten. Der kan vi blant annet lese at han i 1897 sto som disponent for landets første møbelfabrikk. Dette var antakelig Møbelforretningen Valhalla som han hadde startet opp samme år. Vi vet ikke hvor lenge denne virksomheten eksisterte, men i følge samme omtale i Aftenposten, hadde de mange store leveranser, blant annet til Nationaltheatret.

Den norske møbelfabrik
Fabrikken ble som nevnt stiftet i 1902 og var i drift i Kristiania fram til 1915. Da ble virksomheten rammet av brann. Etter dette ble fabrikken flyttet til Ski. Den første tiden gikk med til oppbygging av lokaler. Møbelfabrikken kom trolig ikke i gang før i 1917.

I 1918, da bildet ble tatt, hadde bygningsmassen blitt omfattende. Den besto av en fabrikkbygning i tre etasjer med en samlet gulvflate på 324 kvm, en nyoppført murbygning i tre etasjer med en gulvflate på 180 kvm, et maskinhus, et materialhus og fem våningshus som skulle benyttes som arbeiderboliger.

Bedriftens ledelse besto da av generaldirektør Alfred Johannes Høyer og de to disponentene Paul Gerhardt Høyer og Hans Andreas Slepinæs. De to sistnevnte sitter i midten foran på bildet. Paul Gerhardt og Alfred Johannes Høyer var begge forretningsmenn med interesser innenfor flere ulike næringer. De var dessuten halvbrødre.

På 1920-tallet inntreffer en krise i møbelindustrien. Store mengder importmøbler utkonkurrerer de norske varene og fabrikkene blir stående med store varelagre som de ikke blir kvitt. Krisen fører til at Den norske møbelfabrikk som den gangen hadde rundt 30 ansatte, må innstille driften for en periode.

Etter hvert forsvant de to Høyer-brødrene ut av driften. Paul Gerhardt døde allerede i 1927, bare 48 år gammel. Alfred Johannes konsentrerte seg mer om utenlandske investeringer og bosatte seg i London.

Nytt navn
Fabrikken kom seg etter hvert gjennom krisen og fortsatte produksjonen, fremdeles som Den norske møbelfabrik. Men under krigen ble de nektet å bruke dette navnet. Fabrikken skiftet derfor navn til H. And. Sleipnæs møbelfabrikk.

De første årene produserte fabrikken hovedsakelig spisestuemøbler og soveromsmøblement. Fra midten av 1930-tallet rettet de mer fokus mot kontormøbler og innredningsarbeider.

I 1956 hadde H. And. Sleipnæs møbelfabrikk 22 ansatte. Virksomheten var i drift fram til rundt 1980. Da ble fabrikken avviklet.

Kongens sølv
Hans Andreas Sleipnæs ble høyt verdsatt for sin virksomhet. Sommeren 1949 ble han tildelt kongens fortjenestemedalje i sølv. Sleipnæs blei en riktig gammel mann. Han døde i januar 1959, nær 90 år gammel.

Om kildene
Jeg har brukt en rekke trykte kilder i arbeidet med denne artikkelen. De fleste er tilgjengelige i digital utgave hos Nasjonalbiblioteket (nb.no). Dette gjelder både bøker, aviser og lysningsblad. I tillegg har jeg også funnet informasjon i en eldre utgave av Ski Historielags kalender. I en del tilfeller, særlig rundt oppstarten av fabrikken, gir kildene til dels motstridende opplysninger. Her har jeg derfor valgt å stole på opplysningene som fremgår av Norsk Kundgjørelsestidende (seinere Norsk Lysningsblad).

Fotoinfo:
Arbeidere ved Den norske Møbelfabrikk, 1918.
Fotonummer: 0213-103-0003.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Esther Christoffersen:
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Aftenposten: følgende utgaver: 26.januar 1927, 28.november 1928 og 14.februar 1944.
Høyer, Theis: Andreas Svennichsen Høyer (1669-1750), kjøpmann i Kristiansand og hans slekt : en slektskalender, Slektsutvalget, Oslo 1986 (side 36-37 og side 41).
Norges håndverksmestere, bind 1, Dreyer, Stavanger 1958.
Norsk Kundgjørelsestidende: følgende utgaver: 3.juli 1897 og 22.juli 1902, 29.mai 1917, 7.juni 1917, 30.mars 1918, 26.oktober 1918, 8.desember 1923, 18.januar 1926, 10.juni 1926 og 28.oktober 1926.
Næringslivets menn i Norden; biografisk håndbok over ledere av skandinaviske firmaer, Eckhardts bokandel, Oslo 1950 (side 1071).
Ski Historielags kalender, desember 2005.
Stortingsforhandlinger, 1924, del 2a (side 780).
Ween, Anders og Robertsen, Rolf: Ski Håndverk og Industriforening, 25 års beretning, 1956. (Tilgjengelig hos Ski lokalhistoriske arkiv).
Øieren 30.september 1916.
Østlandets Blad 19.januar 1959.

Nettkilder:
Arkivverket:
Folketelling 1900 (Sleipnæs)
Folketelling 1910 (Sleipnæs)
Folketelling 1910 (Paul G. Høyer)
Kongehuset:
Kongehuset (medalje)