Den 24.juni 1920 ble enkefru Abelone Konstance Kristensen begravd på Ski kirkegård, drøyt en uke etter at hun døde. Hun ble 62 år gammel og hadde levd et hardt liv.

Mor og datter
Abelone ble født utenfor ekteskap 4.februar 1858. Hennes mor het Karen Guneriusdatter Ulrichsen og var fra Arnkvern gård i Vang i Hedmark.

I 1854 flyttet Karen til Kristiania og fikk seg arbeid som tjenestepike. Ting gikk imidlertid ikke så godt for henne i byen. Tre år seinere, den 15.september 1857, blir hun dømt til åtte måneders straffarbeid for tyveri. Hun var da gravid. Karen oppgir at en snekkersvenn, Edvard Eriksen, er far til barnet. Barnet blir derfor døpt Abelone Konstance Edvardsdatter Eriksen. Fornavnet skal hun for øvrig ha fått etter bestyrerinnen ved tukthuset som bar henne til dåpen.

Abelone var ikke så lenge sammen med sin mor. Tidlig i april 1858 grep myndighetene inn og tok datteren fra Karen. De plasserte henne hos Ole Syversen Sinsenbakken på Vestre Sinsen i Østre Aker. Han var steinbryter og var gift med Andrine Andersdatter. Ekteparet hadde seks døtre fra før.

Den 11.september 1873 gikk Abelones biologiske mor, Karen, om bord på Amerikabåten med kurs for Chicago. Hun hadde vært nok en tur innom tukthuset i Kristiania og nå ville hun bort fra hovedstaden. Hennes far hadde emigrert til Amerika i 1864 sammen med to av Karens søsken. En knapp måned seinere, den 5.oktober 1873, ble Abelone konfirmert. I den sammenheng ble også bildet ovenfor tatt.

Abelone gikk ut i arbeid året etter at hun ble konfirmert. Hun fikk arbeid hos Nydalens Compagnie. Dette var en tekstilfabrikk som fram mot århundreskiftet utviklet seg til å bli landets største med rundt 1000 ansatte. Arbeidsstokken besto nesten bare av kvinner. Abelone jobbet ved fabrikken en tid, men arbeidet var hardt, arbeidsdagene lange og lønna ussel.

Den prostituerte
Vi vet ikke helt hvor lenge Abelone jobbet på tekstilfabrikken, men hun gikk etter hvert over i en langt mer innbringende geskjeft. Det var ikke uvanlig at jenter med dårlig betalt arbeid, tjente litt ekstra om kveldene med å selge sex. Det kunne dermed bli en glidende overgang fra vanlig lønnet arbeid til prostitusjon. Mange kom seg nok ut av dette når de fant en ektemann, mens andre ikke var like heldige.

Abelone giftet seg riktig nok hun også. Bryllupet fant sted 18.mars 1882 og den utvalgte var vognmannen Lauritz Kristensen. Fostermoren, Andrine, arrangerte bryllupet som ble holdt hjemme på Sinsenbakken. Abelone hadde kjent Lauritz en tid. Tre år tidligere hadde de fått et barn sammen, men den vesle gutten døde etter bare noen få uker.

Året etter at de giftet seg, åpnet Abelone og Lauritz et bevertningssted i Kristiania. Dette var et sted av den mer tvilsomme sorten. Abelone hadde virket som prostituert i noen år før hun giftet seg med Lauritz og det tok nok ikke så lang tid før hun tok opp sin gamle geskjeft igjen. Riktignok skal Lauritz ha uttalt at han ville drive den ærligste restauranten i bydelen, men på slutten av 1880-tallet ble han plaget med sykdom og depresjon. Det kan hende at Abelone hadde andre planer og at det var dette som gjorde ham deprimert. Det kan også tenkes at hun benyttet sjansen til å innføre nye tider mens ektemannen var satt ut av spill. Hvordan det nå enn var så ble virksomheten til ekteparet Kristensen etter hvert en slags bordell med Abelone som horemamma.

Drapet
Stedet Abelone og ektemannen drev fikk etter hvert rykte på seg som en bule for bondefangeri. Den 1.mai 1893 var det nettopp en velstående bonde som gikk inn døra hos ekteparet Kristensen for å få slukket tørsten og kanskje også få tilfredsstilt andre behov. Denne bonden var imidlertid bevæpnet og hadde ikke planer om å la seg fange. Da vertskapet ville loppe ham for enda mere penger, grep han til våpenet og skjøt Lauritz. Abelones ektemann døde og Abelone som prøvde å stanse bonden, ble såret.

Opptøyer
Drapet førte til at mange rettet blikket mot Vaterland og den virksomheten som fant sted der og folk gikk til gatene. Abelones etablissement ble angrepet, vinduer ble slått inn og bygningen ramponert. Abelone selv måtte rømme, først til et sted i Østre Aker og seinere til gården Midtsjø i Ski.

Rettsaken
Straffesaken mot Lauritz Kristensens drapsmann kom opp for retten 19.juni 1893. Bonden som avfyrte det dødelige skuddet, hadde hyret en av landets beste advokater, høyesterettsadvokat Fredrik Stang Lund, som forsvarer og Lund sviktet ikke. Han fikk retten med på at klienten hadde handlet i «innbilt nødverge.» Saken endte med full frikjennelse for hans klient mens Abelone ble tiltalt for hallikvirksomhet og måtte sone 6 måneder med hardt straffarbeid på Kristiania tukthus. Dette var for øvrig samme sted som hun var født 35 år tidligere.

Myten
På slutten av 1800-tallet ga Jon Flatabø ut ei bok som han kalte Den skjønne Abelone eller dronningen av Vaterland: Sensationell fortælling fra det mørke Kristiania. Selv om boka faktisk ikke handlet om Abelone Konstance Kristensen, men var fiksjon fra ende til annen, bidro den til å skape en myte rundt Abelone og mange trodde at det var nettopp henne Flatabø skrev om i sin bok. Myten lever den dag i dag i beste velgående. På Wikipedia kan vi lese under «Abelone-saken» at saken dannet bakgrunn for Flatabøs roman. Det underlige er at romanen kom ut året før drapet fant sted.

De siste årene
Abelone fortsatte livet som horemamma under dekke av drive et slags vertshus i mange år etter ektemannens død. I 1913 valgte hun å trekke seg tilbake. Hun avviklet virksomheten i Kristiania og flyttet til Ski. Her kjøpte hun Villa Briskeli i Gamleveien. Det var ei heller nedkjørt kvinne som flyttet inn i boligen i Ski. Mange års hardt liv som prostituert med et betydelig alkoholmisbruk hadde satt sine dype spor. Likevel fikk hun noen rolige år i Ski, men i mai 1920 ble hun syk. Hun ble innlagt på Røde Kors i Kristiania der det ble konstatert at hun hadde kreft i magen. Seks uker seinere, den 16.juni, døde hun. Abelone Konstance Kristensen ble 62 år gammel.

En grundig bok
Det har blitt skrevet en del om Abelone både mens hun levde og etter hennes død. I fjor høst (2014) kom den foreløpig siste boken om henne. Den er ført i pennen av Bernt Rougthvedt. Han går grundig til verks og avslører en rekke usannheter og myter som har oppstått rundt Abelone i årenes løp. Han tegner også et godt og realistisk bilde av hovedstadens mørke sider rundt århundreskiftet. Boka er vel verdt å lese.

Foto:
Abelone Konstance Eriksen (gift Kristensen), 1873.
Fotonummer: SKIH 054 001.
Fotograf: ukjent.
Giver av bildet: Trond Aslaksby.
Bildet er samlet inn av Ski Historielag.

Trykte kilder:
Aslaksby, Trond E.: «Abelone, Vaterlands dronning,» i Byminner nr. 4, 1991.
Rougthvedt, Bernt: Saken mot Abelone, En sann historie om bordeller, bondefangeri og et drap i det gamle Vaterland, Cappelen Damm, Oslo 2014.

Nettkilder:
Store Norske Leksikon: snl.no: Artikkel om Jon Flatabø.
Wikipedia: no.wikipedia.org: Artikkel om Abelone-saken.