April 2022: Flukt

April 2022: Flukt

En ny, sterk roman fra Carl Frode Tiller, om en familie som blir revet i filler av en bilulykke. En sorgtung intensitet kombineres med overnaturlige opplevelser og en skarp innsikt i menneskesinnet.