1.1.2020 ble Nordre Follo kommune opprettet, og de to bibliotekene i Oppegård og Ski ble samlet til Nordre Follo bibliotek.

Nordre Follo bibliotek består av to avdelinger – avdeling Ski i Ski storsenter og avdeling Kolben i Kolben kulturhus på Kolbotn. Vi ser fram til et nært og tett samarbeid til glede for alle innbyggerne i Nordre Follo kommune. Velkommen til ditt bibliotek!

Et samsøk for begge avdelingene vil snart være oppe og gå, slik at du kan sjekke hvilke bøker som finnes i Ski og på Kolben – samtidig!

Nordre Follo bibliotek