Biblioteket deltar i et forskningsprosjekt om bærekraftig deling gjennom bibliotekene. I disse dager gjennomføres en spørreundersøkelse om holdninger til å det å dele ting og tjenester i stedet for å eie, og hvordan biblioteket kan bidra til dette.

Vi håper du som bruker biblioteket og BUA vil delta i undersøkelsen, som du finner på denne lenka: https://no.surveymonkey.com/r/5PN68RV

Det tar ca. 13 minutter å svare på undersøkelsen. All informasjon fra undersøkelsen vil bli anonymisert, og prosjektet er godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD).

Mer om UPSCALE

Ved å dele på ting og tjenester kan vi klare oss med færre gjenstander og dermed oppnå et mer bærekraftig forbruk, samtidig som det kan gi sosiale og økonomiske gevinster.
Biblioteket er en etablert arena for deling i lokalsamfunnet. De har lang erfaring med å låne ut bøker og annet materiale. I BUA kan man låne utstyr til sport og fritid, verktøy mm. Mange som deler motiveres av at deling oppleves som miljøvennlig. Men det er gjort lite forskning på hva som skal til for å få til deling i praksis, og hvordan deling kan organiseres og oppskaleres slik at flere grupper i befolkningen blir med på delingen.

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd og ledet av CICERO senter for internasjonal klimaforskning. I tillegg til Nordre Follo bibliotek, er bibliotekene i Drammen, Lillestrøm, Lier og Tromsø med i prosjektet. Framtiden i våre hender samarbeider med biblioteket om driften av BUA og er også med i prosjektet.

I tillegg til spørreundersøkelsene vil det bli gjennomført case-studier i form av intervjuer og observasjon blant bibliotekets og BUAs lånere. I etterkant av undersøkelsene vil de klimamessige effektene av deling via bibliotek kartlagt.

Les mer om UPSCALE-prosjektet på Ciceros side om prosjektet.

Foto: Rune Carlsen