Da kommunen lyste ut en arkitektkonkurranse om nedre torg i januar i år, var lista med innbyggernes ønsker for torget en viktig del av konkurransedokumentene arkitektene har jobbet ut fra. Kommunen har nå fått inn 30 forslag fra arkitekter med mange ulike, spennende ideer om hvordan den nye møteplassen i hjertet av Ski by kan fungere og se ut.

Alle arkitektforslagene er utstilt på biblioteket fra og med mandag 8. april til månedsskiftet april/mai.

Juryen vil i denne perioden jobbe med å finne en vinner blant de 30 innkomne forslagene.