Visste du at ditt Nasjonale lånekort gir deg tilgang til et stort utvalg av norske kort- dokumentarfilmer? I Filmbib finnes kortfilmer og dokumentarer av nyere dato, men også flere filmer som går tilbake i tid. Strømmetjenesten byr på en unik samling av filmer for både barn og voksne: animasjonsfilmer, eksperimentelle filmer og humoristiske korte historier, i tillegg til historisk interessante, engasjerende og samfunnsaktuelle dokumentarer.

«Det er høy kvalitet på norsk kort- og dokumentarfilm, og det lages mye god film som ikke er så lett tilgjengelig etter at de er blitt vist på festival eller kino. Med innkjøpsordningen jobber vi målrettet for at publikum skal få gratis tilgang til filmene på Filmbib med sine nasjonale lånekort fra biblioteket», sier Julie Ova, avdelingsdirektør for formidling i NFI i en pressemelding.

Og i løpet av høsten blir altså ytterligere 46 nye kort- og dokumentarfilmer gjort gratis tilgjengelig, for alle med nasjonalt lånekort på biblioteket.