22. mai ble den nye søketjenesten Biblioteksøk gjort tilgjengelig for bibliotekene i Akershus. Det betyr at dersom du har et nasjonalt lånekort og er låner hos oss, kan du nå søke etter bøker og andre medier i Biblioteksøk og bestille dem sendt til Ski – uavhengig av hvilket bibliotek i Norge som har boka.

Gå til Biblioteksøk

Biblioteksøk skal gi én inngang til norske bibliotekkataloger, mulighet til å låne litteratur fra alle norske bibliotek, og gi direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert i Nasjonalbiblioteket. Biblioteksøk bidrar til å jevne ut ulikheter mellom norske bibliotek, og gir alle innbyggere samme tilgang til litteratur, uavhengig av størrelsen på biblioteket i kommunen de bor i.

Alle folkebibliotek, de fleste fagbibliotek (alle universiteter og høgskoler) og også bibliotek i mange videregående skoler er med i Biblioteksøk.

Når Biblioteksøk skal finne en bok vil den først lete etter boka her på Ski bibliotek (eller ditt hentebibliotek, dersom det er et annet bibliotek enn oss). Har ikke vi boka vil Biblioteksøk gå til nærmeste neste bibliotek, og finnes boka der vil boka bli sendt hit. På den måten vil Biblioteksøk sørge for at bøker som blir bestilt fra andre bibliotek får kortest og mest mulig effektiv reisevei. Finnes ikke boka her kan det gå ca. en uke før boka kan hentes på biblioteket.

Biblioteksøk er en tjeneste fra Nasjonalbiblioteket.