Helt siden 1879 har jernbanen vært en viktig transportåre i området som nå er Nordre Follo kommune. Den har knyttet sammen områder nord i kommunen med områder i sør og øst. I tillegg har den knyttet kommunen tett sammen med resten av Follo og det sentrale østlandsområdet. Ja, en reise til Sverige ble også langt enklere å foreta etter at jernbanen ble knyttet sammen med det svenske jernbanenettet i 1879.

I Nordre Follos to biblioteker, Ski og Kolben, kan du nå bli med på en reise tilbake i tid langs Østfoldbanen. Her finner du en liten utstilling med bilder fra damplokomotivenes tid. Ta gjerne turen innom! Du kan også lese mer om noen utvalgte emner i siste utgave av infoskrivet Gylne Sider. Du finner det både i bibliotekene og på lokalhistorisk arkivs nettsider: www.skibibliotek.no/sla.