Elli er praktikant fra Oslo Met og denne uken er hun på avdeling Ski. Hun skal skrive en oppgave om bok- og mediesamlingen for voksne til Nordre Follo bibliotek og ønsker å intervjue bibliotekbrukere. I den forbindelse går hun rundt med spørreskjema på biblioteket, som hun håper at du vil svare på dersom hun spør akkurat deg.