Sommeren nærmer seg slutten, og vi er klare for nok en spennende og variert høst på biblioteket. Vi har måttet gjøre noen tilpasninger på grunn av smittesituasjonen, og det kan også komme endringer utover høsten dersom det er nødvendig ut fra smittesituasjonen. Vi oppfordrer også alle til å fortsette å være oppmerksomme på avstand, håndhygiene og å holde seg hjemme når de er syke, og vi vil legge til rette for god avstand på alle våre arrangement.

Programmet finner du på papir på bibliotekene i Ski og Kolben. I tillegg finner du oversikt over arrangementene på avdelingenes sider på nett og Facebook. Du kan også bla i programmet digitalt her.