På grunn av de nye restriksjonene, ser vi oss dessverre nødt til å avlyse årets siste Etter skoletid torsdag 16. desember. Vi hadde store planer om kinovisning og popcorn til alle barna, men det må dessverre bli en annen gang. Det blir heller ikke noe opplegg på biblioteket.

Vi vil gjerne takke alle som har vært innom Etter skoletid i år for den fine høsten vi har hatt sammen, og vi gleder oss til å sees igjen så snart smittesituasjonen tilsier at det er forsvarlig.

Ta vare på hverandre, og ha en riktig god jul og et godt nyttår!