Vi trenger frivillige til å bemanne BUA Ski på lørdager fra kl. 12-15. Det er ikke vanskelig, og du vil selvsagt få opplæring. Det vil også være bibliotekpersonale på jobb ellers i biblioteket. Det er snakk om én person hver lørdag i høysesongen, så vi ønsker oss flere frivillige som kan rullere.

Ta kontakt med Siri på SiriBohren.Welde@ski.kommune.no hvis du er interessert.

Sammen kan vi gjøre BUA Ski til et enda bedre tilbud!