Endelig er biblioteksystemet vårt oppe og går igjen! 🥳
Leverandøren vår har gjenopprettet systemet tilbake til 21. juni. Det betyr at innleveringer fra tirsdag 22. juni ikke har blitt registrert. Får du purring på et lån du vet du har levert, gi beskjed, så ordner vi med det.
  • Lån, innlevering, reserveringer og meråpent er tilbake som vanlig. Det kan være noe treghet i systemet i den første tida og det vil være utlån/innleveringer som dessverre ikke har blitt registrert som følge av den langvarige nede-tiden.
  • «Mine sider» fungerer nå som de skal, fjernlån kan også bestilles.
  • Purringer er nå slått på igjen – si fra dersom du får purring på noe du har levert, så ordner vi opp og sletter gebyret

Grunnen til at det har tatt tid, er at systemleverandøren prioriterer sikkerhet høyt i arbeidet.

Velkommen inn!