Politisk gårdshjelp

Politisk gårdshjelp

Høsten 1953 var svært våt og det var nødvendig med ekstra arbeidshjelp på Ski søndre for å få kornet i hus. Landbruksavdelingen ved Oslo arbeidskontor sendte 20 personer til Ski. En av de som ble med og tok et tak var politikeren Gunnar Bråthen. Bråthen var direktør...