Hagabua

Hagabua

Den gamle Hagabua lå på høyre side av oppkjørselen til Waldemarhøy. På bildet ser vi eieren, Georg Haga, i luka. De to kundene er Titus Jansen (til venstre) og drosjeeier Pedersen. Georg Haga Georg Haga (1898-1983) var født i nærheten av Holstad i Ås. Familien flyttet...