Mars 2016: Huset

Mars 2016: Huset

Huset er en dystopisk spenningsroman for ungdom og er første bok i en trilogi. Boka skildrer et kynisk og lukket hus hvor manipulasjon, psykisk terror og hardt arbeid er hverdagen til de 64 guttene som bor der. Men Meto er en klok og modig karakter som virker som om han har bevart mer av sin menneskelighet og psykiske styrke enn flere av de andre guttene, og som lettere gjennomskuer manipulasjonen de blir utsatt for. Når han får hjelp fra skjulte krefter i Huset som har oppfattet hans skepsis og mot, blir hans ønske om å avsløre Husets hemmeligheter sterkere enn angsten for å bli oppdaget og tatt for å bryte regler.

Kråkstad sangforening

Kråkstad sangforening

På bildet ser vi Kråkstad sangforening. Foreningen ble ledet av Ole Haug. 2.påskedag, 24.april 1916, hadde de fest på Kråkstad skole. Bildet er trolig tatt i den anledningen. Festen ble også behørig omtalt i avisa Øieren.  Vi gjengir hele referatet her: ”Kraakstad...