Den riktig gamle Nordbyveien

Den riktig gamle Nordbyveien

I disse dager blir det jobbet kraftig med forbedringer av veinettet rundt Skibyen. Eldre veier møter nye krav og må oppgraderes. Ikke minst ser vi dette i Nordbyveien. Det har pågått ferdsel i dette området i svært lang tid, men mange av de gamle veiene har blitt...