Kråkstad og Ski, sommeren 1915

Kråkstad og Ski, sommeren 1915

Det var en kommune på terskelen til ei ny tid som gikk inn i sommeren for 100 år siden. Det store og viktige spørsmålet som kom til å berøre de fleste, var om de ville ha innlagt elektrisk strøm i hjemmene sine, men det var trolig noe annet som opptok folk flest....