Mai 2015: Skyggefødt

Mai 2015: Skyggefødt

Ungdommene Jon, Kalle, Pia og Andreas har alle en trøblete bakgrunn. De er mistilpasset med elendige familierelasjoner og problemer opp over ørene. De bor på et ungdomshjem, men finner seg ikke til rette der heller og bestemmer seg for å rømme.

Ski rådhus, 1974

Ski rådhus, 1974

For 60 år siden, sommeren 1955, var byggingen av Ski rådhus i full gang. Det nye bygget sto klart til innflytting året etter. Seinere har bygget blitt utvidet med kinosal og høybygg. Samfunnsbygningen Historien om Ski rådhus begynner egentlig mange år tidligere. På...