Det første apoteket i Ski

Det første apoteket i Ski

Det første apoteket i Ski åpnet høsten 1908. Fram til 1919 var apoteket en filial under Nordstrands apotek. Johanne Ring – en foregangskvinne Den første som drev apoteket i Ski var Johanne Ring. Hun ble uteksaminert som farmasøyt høsten 1895. Dette studiet hadde da...