Stasjonsmester Pettersen

Stasjonsmester Pettersen

Dette bildet hadde tittelen «Stasjonsmesteren i en trille» i fotografibasen. Hverken mannens eller kvinnens navn var registrert. Årstallet 1915 var derimot til god hjelp og i den gamle bygdeboken finner vi navnet hans. Det viste seg også at Østlandets Blad hadde...