Stemmerett for kvinner 100 år

Stemmerett for kvinner 100 år

Den 11.juni 1913 vedtok Stortinget en endring av §50 i grunnloven. Med denne endringen på plass fikk norske kvinner stemmerett på lik linje med menn ved stortingsvalg. Kvinnene hadde da hatt stemmerett ved kommunevalg siden 1910. Nå kunne de også avgi stemmer ved...