Ski ungdomskorps

Ski ungdomskorps

Ski Ungdomskorps ble stiftet 2.februar 1936. Bare en uke seinere hadde korpset sin første offentlige opptreden. De spilte da i Møllerbakken i forbindelse med Skimts landsrenn. Den første konserten ble holdt i Samfunnsbygningen samme høst. Forhistorien Ski Ungdomskorps...