Ski kommuneskoger fyller 100 år

Ski kommuneskoger fyller 100 år

Det har nå gått hundre år siden daværende Kråkstad kommune benyttet seg av forkjøpsretten og begynte å kjøpe skogeiendommer nord i kommunen. Storgårdene Vevelstad, Siggerud og Krokhol ble ervervet i perioden 1912-17. Den samlede kjøpesummen var på nær 2,4 millioner...