Vanndrevne sager

Vanndrevne sager

Mot slutten av 1400-tallert ble vanndrevne sager, såkalte oppgangssager, tatt i bruk i Norge. Denne nye teknologien var et stort framskritt. Tidligere hadde man tilvirket bordene med øks. Dette var svært tidkrevende. Dessuten ble tømmeret utnyttet dårlig....