Telefonsentralen i Ski

Telefonsentralen i Ski

Den første sentralen Den første telefonsentralen i Ski holdt til i Villa Solvang ved Ski sykehus. Den første tiden betjente sentralen 40-50 abonnenter. Martha Colbjørnsen var bestyrerinne på sentralen. Tjenesten ble fort svært populær og plassen ble i knappeste laget....