Kinoreklame i Kråkstad

Kinoreklame i Kråkstad

Kråkstad kommunale kino var i drift i bare noen få år, fra 1956-1964. Et viktig tilskudd til kinoinntektene var inntektene fra reklame. En rekke bedrifter, både lokale og fra hovedstaden, promoterte produktene sine i forbindelse med filmframsyninger. Kinoreklamen ble...