Skuronn med ny traktor

Skuronn med ny traktor

Bildet viser en demonstrasjon av den første traktoren på Nordre Finstad. Traktoren ble kalt Jernhesten og var trolig en Fordson. På bildet ser vi gårdsgutten Vuku på traktoren. Bak traktoren står Jakob Strand, eier av gården. Oppå selvbinderen sitter Arne Strand....