Turntroppen til Ski Turn & Idrettsforening

Turntroppen til Ski Turn & Idrettsforening

Ski Turn og Idrettsforening, en forløper til Ski IL, ble stiftet i 1919. Det var i hovedsak turn og friidrett som sto på programmet de første årene. I starten var det bare menn som drev med turn, men høsten 1921 kom også kvinnene med. Da Samfundsbygningen sto ferdig,...