Da Samfunnsbygningen brant

Da Samfunnsbygningen brant

Den 3.oktober 1937 brant Skis storstue, Samfunnsbygningen ned. En rekke foreninger og lag mistet dermed sitt treningslokale, øvingslokale og arrangementsarena. Flere skoler måtte finne nye undervisningslokaler og kinodrift, bibliotek og folkebad sto uten lokale....