På skolen for 100 år siden

På skolen for 100 år siden

Østby skolekrets hadde lokaler på Hjell gård fram til 1911. Da sto et nytt bygg klart i Kråkstad og elevene ble flyttet over dit. Bildet viser et av de siste elevkullene ved Hjell skole. Vi kjenner navnene til noen få av barna på bildet: Lengst til høyre i første rad...