Fra lokomotivstallen ved Ski stasjon

Fra lokomotivstallen ved Ski stasjon

Bildet ovenfor viser et lokomotiv som står klar til bruk utenfor lokomotivstallen ved Ski stasjon. På bildet kan vi skimte at tenderen (kullvognen) er fylt med ved og ikke med kull. Dette kan tyde på at bildet er tatt under 1.verdenskrig. Den vanskelige...