Ludvig Hope

Ludvig Hope

I 1923 kjøpte Ludvig Hope gården Krakelsrud i Ski og flyttet hit. Hope var en av de sentrale lekpredikantene i landet i første halvdel av 1900-tallet. Han var født og oppvokst på Vestlandet og jobbet i unge år både som snekker og fisker før han bestemte seg for å bli...