Skotbu stasjon

Skotbu stasjon

De første årene Smaalensbanens østre linje ble åpnet i 1882, men det var først i 1908 at Skotbu fikk stoppested. Trafikken var imidlertid svært beskjeden de første årene. Det gikk bare to tog om dagen, ett i hver retning. Den første tiden var det da heller ikke så...