Badedammen i Kværnerbekken

Badedammen i Kværnerbekken

I perioden 1932-40 var det badedam i Kværnerbekken. Dammen lå rett nord for brua til Kværner gård. Det ble fisket ørret i bekken fram til slutten av 1950-tallet. På bildet ser vi Dagny (lengst til venstre) og Anne Helene Kværner (lengst til høyre) som leker i...