Ski kirke

Ski kirke

Vi vet ikke helt nøyaktig når middelalderkirkene i kommunen ble oppført, men mye tyder på at de ble reist i andre halvdel av 1100-tallet, trolig rundt 1160. Både Kråkstad kirke og Ski kirke er dermed ca. 850 år i år (i 2010). Middelalderkirken Ski kirke besto...