Bro bro brille i skolegården

Bro bro brille i skolegården

Bildet ovenfor viser barn som leker ”Bro, bro brille” i skolegården på Kråkstad skole i 1933. Knut Eikvoll og Grethe Lynne danner bro. Fremst i rekka står Ruth Pedersen og Alma Bjoner. Hvem som kom aller sist og måtte i den sorte gryte, vet vi ikke. Leken ”Bro, bro...