Kråkstad samfunnshus

Kråkstad samfunnshus

Samfunnshuset har vært Kråkstads storstue i mer enn 50 år. Etter restaureringen i 2001 framstår det som et av landets best bevarte samfunnshus fra 1950-tallet. Samfunnshuset blir til Historien om Kråkstad samfunnshus begynner på sett og vis i 1931. Da skilte Kråkstad...