Stortingsvalget i 1965

Stortingsvalget i 1965

Stortingsvalget i 1965 markerer på mange måter et skille i norsk etterkrigshistorie. Valget satte sluttstrek for Gerhardsen-æraen og Arbeiderpartiet mistet makten. Riktignok hadde partiet måttet forlate regjeringskontorene to år tidligere i forbindelse med Kings...