Bjerke skole

Bjerke skole

I 1860 fikk landet ny skolelov. Denne loven utgjorde et viktig skille i norsk skole og markerte første skritt i retning av en moderne folkeskole. Skolen hadde fram til da hatt hovedfokus på kristendomsopplæringen. I den nye loven ble innholdet i skolen mer...