Skafthulløks fra Haugland gård

Skafthulløks fra Haugland gård

Da isen trakk seg tilbake fikk en flere steder morenerygger som viste seg å være gunstige jordbruksområder. Det som gjorde disse moreneryggene gunstige for jordbruk, var at bølgeslagene fra havet vasket ut de fineste partiklene og avleiret disse lenger nede i...