De første gårdene i Ski og Kråkstad

De første gårdene i Ski og Kråkstad

ildet ovenfor er tatt fra øst mot vest og viser Ski sentrum slik det så ut i 1963. I forgrunnen ligger gården Sander Østre. Det er i dette området og på moreneryggen i Kråkstad vi finner de første gårdene i kommunen. Ski Gården Sander blir regnet som opphavsgården i...