Wergelands Minde

Wergelands Minde

Etter at jernbanen kom til Ski i 1879 begynte utviklingen av Ski sentrum. Veien på vestsiden av jernbanelinja stod først ferdig og det var der den første bebyggelsen kom. Bygningen som ble kalt Wergelands Minde, ble reist i Norbyveien i 1884 og ble stående der i mer...