Ski stasjon og den gamle jernbanebrua

Ski stasjon og den gamle jernbanebrua

Bildet viser skjæringen gjennom Skimorenen, den gamle jernbanebrua, vanntårnet og Ski stasjon en gang i 1914. Det første toget Det første ordinære toget på Smaalensbanen gjennom Ski gikk 2.januar 1879. Om bord på toget var en journalist fra Morgenbladet. I avisen noen...