Kråkstad kirke

Kråkstad kirke

Kråkstad kirke ble bygd i løpet av andre halvdel av 1100-tallet. Kirken er bygd i såkalt senromansk stil med massive murer, runde buer og rett avslutning på koret og er i hovedtrekk lik mange andre kirker fra samme periode. Kirken er vest-øst orientert, med koret i...