Ski lokalhistoriske arkiv

Mange av våre arkiv er tilgjengelige hos Arkivportalen,
Klikk på knappen for å se oversikten.

Her kan du finne over 5.000 historiske bilder fra Ski. Trykk på knappen for å komme til fotografiene. Du kan lese mer om fotografibasen lenger nede på sida.

Månedens bilde

Kråkstad for 50 år siden

Kråkstad for 50 år siden

For 50 år siden fløy et fly fra Widerøe over Kråkstad og tok noen bilder. Her ser vi det meste av de sentrale delene av bygda.
les mer
Kontaktinfo
Kontaktperson: Dagfinn W. Jakobsen
Telefon: 905 26 356
Besøksadresse: Åsenveien 6, 1400 Ski.
Om arkivet

Ski lokalhistoriske arkiv ble opprettet i 2002 og er en del av Ski bibliotek. Vi har registrert 149 arkiv som utgjør i alt 295 hyllemeter. Dette omfatter både private og kommunale arkiv.

Våre åpningstider

Vi holder åpent i bibliotekets åpningstider. På enkelte tidspunkt er arkivet ubetjent. Det vil da bli gitt begrenset hjelp i bibliotekets voksenavdeling.

Arkivet er vanligvis betjent disse dagene og tidene:
Mandager, onsdager, torsdager og fredager: kl.10-15.
Tirsdager: kl.11-17.30.
Lørdager: stengt.

Bruk av arkivmateriale

Materialet i arkivet er tilgjengelig for alle. Av personvernshensyn er det likevel begrenset adgang til noen kilder. Arkivmateriale lånes ikke ut. Det er kun tilgjengelig til bruk på biblioteket. Personer under 13 år kan bare benytte arkivsaker dersom de er sammen med en voksen. Alle som bruker arkivsaker må skrive under på en taushetserklæring.

Om fotografibasen

Ski lokalhistoriske arkiv forvalter en stor fotosamling. Ski historielag har samlet inn rundt 5000 bilder som nå er digitaliserte. De fysiske bildene eies av Ski Historielag og de digitaliserte bildene eies av Ski bibliotek.

I tillegg har arkivet fått inn en rekke bilder fra privatpersoner de siste årene. Mange av disse har blitt digitalisert. Det jobbes stadig med publisering av disse bildene. Du finner historiske bilder i billedsøket øverst på sida. Foto i høy oppløsning kan bestilles hos oss.

Innsamling av arkivmateriale

Ski lokalhistoriske arkiv tar imot arkivmateriale fra bedrifter, foreninger, lag og enkeltpersoner. Før overlevering ønsker vi å forvisse oss om at materialet er av en slik art at det kan være med på å dokumentere Skis historie og kulturliv for ettertiden. Derfor ønsker vi å se over materialet på forhånd. Dersom det dreier seg om store mengder arkivmateriale ønsker vi å se på materialet der det blir oppbevart. Mindre mengder materiale tar vi imot til vurdering.

Før materialet overføres til oss skal det inngås en avtale for avlevering/deponering. Du finner eksempler på slike avtaler nedenfor.

Deponeringsavtale (.pdf)
En deponeringsavtale innebærer at deponenten har eiendomsretten over arkivmaterialet i en periode etter deponeringen, vanligvis i 30 år, før Ski lokalhistoriske arkiv overtar eiendomsretten.

Avleveringsavtale (.pdf)
En avleveringsavtale går i korthet ut på at eiendomsretten over arkivet blir overført til Ski lokalhistoriske arkiv.

Vanlige spørsmål

Hvor finner jeg gamle bilder fra Ski?

De finner du her.

Finnes det bygdebøker for Ski?

Ja, det blei gitt ut ei bygdebok i 1929: Kråkstad, en bygdebok, bind I, av Martin Østlid. Du kan låne den på biblioteket eller lese den på Nasjonalbibliotekets sider: http://www.nb.no/nbsok/nb/a52313092c1994650bd9e447221e86e1?index=1#0

Det blei også gitt ut en gårds- og slektshistorie i 1930: Kråkstad, en bygdebok, bind II, av Martin Østlid. Den kan du også låne på biblioteket eller lese på nasjonalbibliotekets sider: http://www.nb.no/nbsok/nb/fbec43916b7d32dc289415f0fc72be46?index=2#0

I 1990 kom det dessuten to bygdebøker, begge skrevet av Terje Schou. Dette er:

  • Ski og Kråkstad, bind 1, Forhistorisk tid.
  • Ski og Kråkstad, bind 2, Middelalderen.

Begge bøkene kan du låne på biblioteket.

Det er ikke gitt ut bygdebøker som omtaler perioden fra 1930 og fram til i dag.

Hvor finner jeg informasjon om bedrifter i Ski?

På nettstedet Lokalhistoriewiki.no finner du ei oversikt over bedrifter i Ski fram til 1960-tallet.

Klikk her for å finne lista.

Gylne sider

Vi gir ut infoskrivet Gylne sider ca. tre ganger i året. Den trykte versjonen finner du i biblioteket. Trykk på bildet for å lese digitale utgaver.

Tidligere månedens bilde

På bærtur i Skimarka, 1919

På bærtur i Skimarka, 1919

På bildet ser vi fire kvinner som er på bærtur i Skimarka. Bildet er tatt under en pause i bærplukkinga. De har med seg både mat og drikke. De to kvinnene til høyre er tvillingene Margrethe og Ingeborg Colbjørnsen fra Kapell-Sander. De to til venstre er ikke identifiserte.
les mer
Dans på tunet

Dans på tunet

Denne dansen fant sted på tunet på Nedre Berger gård i Kråkstad sommeren 1915.
les mer
Arnljot Kjeldaas (1916-1997)

Arnljot Kjeldaas (1916-1997)

I 1956 ble Arnljot Kjeldaas ansatt som organist i Ski. Han var da en anerkjent musiker, dirigent, organist og komponist. Han bosatte seg på Langhus og ble boende der fram til sin død i 1997. Unge år Gunnar Arnljot Kjeldaas ble født i Halden 22.januar 1916. Faren, som...

les mer